Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Pozwala ona na stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243).

Restrukturyzacja

Dzięki restrukturyzacji, w działalności zachodzą zmiany struktury gospodarczej, które mają za zadanie zwiększyć jej wydajność lub funkcjonalność. Z tego też powodu, restrukturyzacja to pojęcie bardzo szerokie, pod którym może się kryć wiele różnych działań. Twój Prawnik 24 zajmuje się głównie prawem restrukturyzacyjnym, które ma za zadanie wyciągnąć firmę z kłopotów finansowych.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez  umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Ze względu na to, że największym beneficjentem takiego postępowania jest dłużnik to powinno ono przebiegać przy odpowiednim zabezpieczeniu praw wierzycieli. 

Aby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z restrukturyzacji, musi spełnić określone przesłanki:

– musi być niewypłacalne bądź zagrożone niewypłacalnością 
– postępowanie nie może skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli 
– przedsiębiorstwo musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokojenia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.  

Dla kogo to jest?

  • zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek
  • zagrożonych niewypłacalnością lub pozostających w stanie niewypłacalności
  • szukających poprawy swojej pozycji na rynku
  • chcących uniknąć upadłości

Co wchodzi w zakres usługi

  • ustalenie strategii postępowania
  • sporządzenie całej potrzebnej dokumentacji
  • doradztwo na każdym etapie procesu restrukturyzacyjnego
  • sporządzenie skutecznego wniosku restrukturyzacyjnego
  • ścisła współpraca z sądem i nadzorcą lub zarządcą

Zadowoleni klienci to nasza siła

pierwsza rozmowa bezpłatnie

Wypełnij formularz

abyśmy mogli się z Tobą skontaktować

Nie chcesz czekać?

zadzwoń lub zamów połączenie!